KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA
jej celem jest przedstawienie oczekiwań pacjenta oraz uzyskanie informacji
o psychoterapii, a po podjęciu decyzji o terapii - zawarcie słownego kontraktu, czyli umowy dotyczącej warunków (częstotliwości sesji, płatności itp.).

Przyjście na pierwszą konsultację nie zobowiązuje do podjęcia psychoterapii.

PORADA PSYCHOLOGICZNA
jej celem jest określenie źródła trudności osoby oraz znalezienie właściwego rozwiązania. W zależności od rodzaju zgłaszanego problemu - jest to jedno lub kilka spotkań.

INTERWENCJA KRYZYSOWA
jest to pomoc w kryzysowych, nagłych sytuacjach życiowych (m.in. śmierć bliskich, ciężka choroba, rozwód). Jej celem jest udzielenie wsparcia i przywrócenie równowagi psychicznej.

PSYCHOTERAPIA KRÓTKOTERMINOWA
jest terapią ograniczoną w czasie - z góry ustala się, jak długo będzie trwała. Obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań. Na początku terapii pacjent i terapeuta określają główny problem, którym się będą zajmować, czas trwania terapii i terminy spotkań.

Ze względu na krótki czas trwania i ograniczone cele, terapia ta przeznaczona jest dla osób, które borykają się z trudnościami psychicznymi od niedawna, muszą podjąć ważne decyzje życiowe bądź ostatnio doświadczyły w swoim życiu sytuacji kryzysowych.

PSYCHOTERAPIA DŁUGOTERMINOWA
Ta forma terapii jest przeznaczona dla osób, które chcą poznać głębsze przyczyny swoich trudności i wprowadzić zmiany w wielu różnych obszarach swojego życia.

Jest to właściwa forma terapii dla osób doświadczających trudności lub zaburzeń psychicznych od dłuższego czasu, które czują, że ich problemy mają głębsze korzenie.

W psychoterapii długoterminowej nie określa się czasu jej trwania ani nie ogranicza się problemów, które będą podejmowane. Długotrwała relacja terapeutyczna umożliwia zajęcie się nawet bardzo głębokimi urazami i konfliktami wewnętrznymi.

Jedna sesja trwa 50 minut.

Google+